Wuhan REETEC Diamond Co., Ltd.

Contacts

WUHAN REETEC DIAMOND CO.,LTD

International Business Consulting

1. Cara Wan(Sr. Business Developer)

Mobile: +86-13419597457

E- mail: wanl@reetec.com.cn or reetec@hotmail.com

skype: reetec@hotmail.com

https://www.linkedin.com/in/carawan/

 

2. Rita Ye (Sales Manager)

Tel: 027-87180391

E - mail: ritaye@reetec.com.cn  or reetec87@hotmail.com

skype: rita.ye87

 

Domestic Business Consulting

Wu Jiang

Tel: 0728-6518517

Fax: 0728-6518513

E - mail: wujiang@reetec.com.cn

 

Wuhan Office address: 5#, 1 Road, Huagong Park, East Lake New-Tech. Development Zone, Wuhan, Hubei Province, China.  430223    

Phone:+86-02787180391

 

Qianjiang factory address:Qianjin Road, Qianjiang City, Hubei Province, China. 433124.

Tel: 0728-6518517

Fax: 0728-6518513